Author - LTM

יולי 2016

תיקון 160 - LTM

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה : התיקון שיסייע לכם למנף את החיסכון הפנסיוני שלכם, כך שיניב לכם יותר פוטנציאל תשואה

גמלאים, על תיקון 190 לפקודת מס הכנסה כבר שמעתם? לאורך כל שנות עבודתכם הקפדתם להפקיד אחוז מסוים מהכנסתכם הקבועה בצד, מתוך מחשבה על הילדים, הנכדים וכדי שתוכלו לחיות ברווחה בעת פרישתכם לגמלאות. והנה, שעת הפרישה [...]

יוני 2016